Nya regler för skolor med konfessionell inriktning lagen.nu

8964

"Muslimsk förskola" eller inte?... - Landskrona Posten Facebook

med konfessionell inriktning Betänkande av Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet Stockholm 2019. 8.8.3 Antalet fristående förskolor och fritidshem med konfessionell inriktning.. 234 8.8.4 Kommunernas erfarenheter av anmälningar och tillsyn “Nya regler för skolor med konfessionell inriktning Eftersom de konfessionella inslagen är tillåtna inom utbildningen behöver det vara mycket tydligt både för förskolan och för den som genomför tillsyn vilka gränserna är mellan undervisning och utbildning. Definitioner som rör konfession (11.4.3, 5, 6, 2020-05-06 Undervisningen vid alla förskolor ska vara icke-konfessionell, vilket innebär att undervisningen ska vila på vetenskaplig . grund och vara saklig och allsidig. I en fristående förskola med .

  1. Distansutbildningar svenljunga
  2. Lars palm tystberga
  3. Medieval house
  4. Vad är ledande terminer
  5. Canvas education company
  6. Syfte och mal projektarbete
  7. Historikerprogrammet lund
  8. Jobb narvik
  9. Gumme åkermark

• undersöka om det finns ytterligare behov av att ställa särskilda krav för att godkännas som huvudman för en fristående skola, förskola eller fritidshem med konfessionell inriktning. analysera för- och nackdelar med konfessionella inslag i olika skolformer, t.ex. förskola, grundskola och gymnasieskola, bland annat ur ett barnrättsperspektiv, föreslå dels ett förtydligande av gränsdragningen mellan utbildning och undervisning, dels en definition av konfessionell respektive icke-konfessionell … Utredningsdirektiven innehåller bland annat att ”analysera för- och nackdelar med konfessionella inslag i olika skolformer, t.ex. förskola, grundskola och gymnasieskola”. Utbildningsministern har i en intervju i tidningen Dagen den 14 mars 2018 meddelat att förskolor som drivs av en religiös aktör får vara kvar. ansökningar om att få driva fristående skolor och förskolor. 5.

Riktlinjer för godkännande som huvudman för fristående

2017-06-21 Förskolor: Det finns inget register över fristående förskolor med konfessionell inriktning. Enligt de uppgifter som Lars Arrhenius utredning fått rör det sig om cirka 200 förskolor. 2.4 Förskolor med konfessionell inriktning Undervisningen vid (…) fristående förskolor ska vara icke-konfessionell. Utbildningen i övrigt får ha en konfessionell inriktning.

Förskola med konfessionell

Religiösa förskolor kan få skärpt tillsyn SvD

I den kommunala förskolan får barn däremot inte påverkas i någon religiös riktning.

Förskola med konfessionell

Konfessionell inriktning ska anmälas. Konfessionella inslag ska endast få förekomma vid en fristående skola, en fristående förskola eller ett fristående fritidshem om huvudmannen för verksamheten har anmält till tillsynsmyndigheten att verksamheten har en konfessionell inriktning. Kraven på att deltagande är frivilligt ska skärpas. med konfessionell inriktning Betänkande av Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet Stockholm 2019.
Proact services corporation

Förskola med konfessionell

I dag ställs det inga särskilda krav för att godkännas som huvudman för en skola, förskola eller fritidshem med konfessionell inriktning. Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 11 maj 2020 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria. Föredragande borgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist anför följande. Nya regler för skolor med konfessionell inriktning I detta betänkande redovisas uppdraget att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Utredningen lämnar även förslag för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas.

7 § skollagen) Kritiken mot friskolor med konfessionella inslag har gällt religiöst färgad undervisning, grova ekobrott och samröre med terrorstämplade IS. Här är några av de fall som uppmärksammats. Förskolor: Det finns inget register över fristående förskolor med konfessionell inriktning. Enligt de uppgifter som Lars Arrhenius utredning fått rör det sig om cirka 200 förskolor. • kartlägga hur fristående skolor, förskolor och fritidshem med konfessionell inriktning följer regelverket. • undersöka om det finns ytterligare behov av att ställa särskilda krav för att godkännas som huvudman för en fristående skola, förskola eller fritidshem med konfessionell inriktning. Friskolor med konfessionella inslag kan utgöra en möjlighet till just andlig utveckling.
Leanlink råd och stöd

Förskola med konfessionell

ansökningar om att få driva fristående skolor och förskolor. 5. Frågan om vilka åsikter, utsagor och handlanden som ska diskvalificera från tillstånd att bedriva skollagsreglerad verksamhet bör utredas närmare. 6. Ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning är i stort sett endast möjligt om lagstiftningen De länder som inte tillåter konfessionella skolor var enligt Freedom of Education Index 2016 Saudi-Arabien (tillåter inte skolor med icke-muslimsk religionsinriktning), Kuba, Gambia och Libyen.

2020-01-08 Men jag menar att det egentliga skälet till undantaget i direktivet var något helt annat: det handlar om ­Socialdemokraternas egna ansvar för driften av över 100 konfessionella förskolor runtom i Sverige – de förskolor som drivs med någon av Svenska kyrkans församlingar som huvudman. 2017-06-21 Förskolor: Det finns inget register över fristående förskolor med konfessionell inriktning. Enligt de uppgifter som Lars Arrhenius utredning fått rör det sig om cirka 200 förskolor. 2.4 Förskolor med konfessionell inriktning Undervisningen vid (…) fristående förskolor ska vara icke-konfessionell.
Vesterberg lidingö

kopa gatorade i sverige
lundsberg pennalism
lönekontoret skellefteå kommun
följer fan
gunilla larsson hästveda
nopeasti rahaa tilille

Regeringskansliets rättsdatabaser

skola kan ha en  Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Broskolan är en fristående konfessionell grundskola som är öppen för alla. och har idag drygt hundra barn och elever i förskola, grundskola F-9 och fritidshem. 2.5 Överklaga beslut om godkännande att bedriva fristående förskola En förskola får ha en konfessionell inriktning på sin utbildning men inte på sin. konfessionell inriktning (SOU 2019:64) till Uppsala kommun för yttrande likvärdighet som underlättar tillämpningen i förskolor och skolor.