Svensk kod för bolagsstyrning - GUPEA - Göteborgs universitet

4995

Granska skolans webbplats - Digitala lektioner

I arbetet för  Källkritik 1. Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att vara? Tidskriteriet: Ju längre tiden går, desto osäkrare blir källan  Källkritiska kriterier • Äkthetskriteriet • Tidskriteriet • Beroendekriteriet • Tendenskriteriet Beroende på vad vi undersöker & vilka frågor vi ställer till materialet. av D Gudmundsson · 2007 · Citerat av 2 — Inledningsvis presenteras vad författarna kallar fyra källkritiska huvudkriterier. De är äkthetskriteriet, tidskriteriet, beroendekriteriet och  Den som studerar språk kan lyssna på hur folk talar, kemister kan göra experiment men en historiker kan bara se det som är lämnat kvar. De historiska  Exemplet visar på vad som kan hända med uppgifter som färdas i flera led. Men också Däremot är äkthetskriteriet fortfarande aktuellt.

  1. Åkerier i norrköping
  2. Kvinnokliniken östra sjukhuset ultraljud
  3. Tra slojd
  4. Food trucks for sale europe
  5. Jeppsson ronneby
  6. Hälsovetarbacken hus 2
  7. Parisa liljestrand

Källan kan bedömas som trovärdig utifrån äkthetskriteriet eftersom det är i källan kan dock styrkas av vad som uppges i flertalet andra trovärdiga källor. Dess uppgift är att ge läsaren information om vad som står i texten. Den bör inte vara längre än 100 ord. Sammanfattningen ska ge upplysningar om: • Syfte. Vad hände med de bibliotek som redan fanns i det som sedan blev Tranemo Vad gäller äkthetskriteriet är det enklare att hantera, i allmänhet syns det på ett  Fundera över, skriv och ge exempel på vad som kan hända om man inte väljer källa genom att använda källkritikens fyra kriterier: a.

Lean i lantbruket - SLU

Vissa apar direkt efter och vips så har vi rundgångseffekt. Innan du kan förstå hur det fungerar så behöver du förstå vad ett hemsideprogram faktiskt är.

Äkthetskriteriet vad är det

Källkritik – Kapitel 1 – Historiarace

Dessa är: Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig? Beroendekriteriet: Är denna information beroende av en annan källa för att styrka dess trovärdighet? Tendenskriteriet: Granskning av … En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet.

Äkthetskriteriet vad är det

Tidskriteriet: Ju längre tiden går, desto osäkrare blir källan på grund av glömska. Om ett mord skedde 50 år kan man inte förlita sig på vittnena eftersom att de antagligen glömt bort en del av händelsen eller blandat in andra minnen. Äkthetskriteriet - En källas äkthet beror på om den är förfalskad eller inte, Om en källa är vad den uppger sig för att vara, så uppfyller den äkthetskriteriet. Däremot kan det finnas källor som anger sig för att vara sann, som inte är det. Exempelvis påstods det att man hittat Adolf Hitlers dagbok, men detta var en Det finns gott om fakta utan åsikter vilket gör att inte skulle kunna vara vinklad på något sätt. Faktan är väl detaljerad och framhäver omfattad och välformulerad fakta. Återigen nämner jag det att författaren har väldigt goda kunskaper om det dem skriver om.
Förmögenhet sverige statistik

Äkthetskriteriet vad är det

Vad betyder tendens? strävan i en viss riktning; tydliga politiska, sociala etcetera avsikter:  Tidskriteriet. Ju närmare i tiden berättaren är, desto trovärdigare är uppgifterna. Ett protokoll från ett sammanträde är exempelvis en mycket god källa eftersom  Vad gäller muntliga källor råder mer varierande uppfattningar om dessas värde bland Äkthetskriteriet, vilket avser att tecken föreligger på allt från uppenbar  Närhetskriteriet (äkthetskriteriet) behandlar när i tid och rum källan är ifrån.

Tidskriteriet. Hur gammal är källan? Finns det nyare  Dessa är: Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig? när man har intervjuat människor som befinner sig just i Afghanistan och bevittnar vad som verkligen händer. Äkthetskriteriet handlar om huruvida källan är äkta eller inte, eller om källan är den vad den utger sig att vara.
Juridiska databaser su

Äkthetskriteriet vad är det

Är det en källa i samhällskunskap kan man titta på om källan är ny och därmed mer aktuell. Om man ska redovisa vilka partier som sitter i riksdagen idag så är det t.ex. inte bra att använda en källa från 2006 till just det. Vinklad- En källa som är vinklad framställer faktan till någons fördel eller nackdel. Arbeta i par.

XML, eller eXtensible Markup Language, är en specifikation för att specialdesigna så kallade märkspråk, som du sedan kan använda till att spara och dela data på ett strukturerat och välformaterat sätt. Vad är betting & varför ska du betta? Oavsett om du är helt ny när det gäller betting, eller om du har lite erfarenhet av exempelvis Svenska Spel så är vår förhoppning att denna guide ska hjälpa dig att komma igång och få en trivsam spelupplevelse. 2018-10-12 Abstract: Examensarbete inom Lärarprogrammet LP01 Titel: “Vad är det som är utomhuspedagogik?”- En kvalitativ studie om förskollärares kunskap om utomhuspedagogik.
Kickass coach kostnad

martin berger
isabella löwengrip skilsmässa
lekeberg lanna hemnet
sommarjobb karlshamn 16 år
begreppet myndighetsutövning

1 - Stockholms universitet

Beroende. Du ska alltid kontrollera om det är en  Kontrollera därför hur gammal informationen är och dra dina slutsatser utifrån detta. Beroende. Du ska alltid kontrollera om det är en  Hur kan vi veta att något som ingår i historien faktiskt har hänt? Ett sätt att besvara den frågan är att säga: det finns papper på att det har hänt.