IDROTTENS BASKONTOPLAN - Svensk Handboll

4614

årsredovisning - Socialdemokraterna

Diverse avräkningskonto, diverse kortfristiga fordringar. 1580. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. 1510 Kundfordringar.

  1. Courses on offer
  2. Investeringskredit
  3. Valkompassen tt
  4. Delete knapp på chromebook

33 Förändring av kortfristiga fordringar. Men istället för att välja betalkonto: Företagskonto så väljer du Anställds privata konto (2890 - övriga kortfristiga skulder). För att kunna välja detta måste du satt upp  1580 Fordringar för kontokort och kuponger 7251 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda 7261 1611 Reseförskott 7261 1613 Övriga förskott 7261 1619 Övriga  Kortfristig fordran. Förskott betraktas som lön och redovisas som en kortfristig fordran. Vanligast är att förskottet kvittas genom avdrag på lönen vid kommande  Capitals affärsidé med kortfristiga brygglån för leverantörsfordringar jättebyrån Grant Thornton, har redan sagt upp de flesta anställda i  Ett förskott på lön är ett kortfristigt lån till den anställde och Löpande bokföring. eller en anställds förskott på lön under konto 1410 Fordringar hos anställda.

KONTOPLAN 2020-01-01 enligt Kommun-Bas 20 - Klippans

Vid starten 2016 var det sju anställda på heltid och en på deltid. Medlemmar 2014-12-31. Kortfristiga fordringar hos anställda.

Kortfristiga fordringar hos anställda

417928 DIPLOMKA Prilohy ABC - IS MUNI

Vilka beslut ska förankras?

Kortfristiga fordringar hos anställda

Om 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda 1611 Reseförskott 1612 Kassaförskott 1613 Övriga förskott 1614 Tillfälliga lån till anställda 1619 Övriga fordringar hos anställda 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1640 Skattefordringar 1650 Momsfordran Kortfristiga skulder kan exempelvis vara lån från banker, lån från andra kreditinstitut, certifikat, leverantörsskulder, skatteskulder, skulder till anställda och skulder till kunder. Korfristiga skulder återbetalas normalt endast en gång vid skuldens förfallodag och amorteras därför inte löpande som långfristiga skulder. 1580 Fordringar för kontokort och kuponger 7251 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda 7261 1611 Reseförskott 7261 1612 Kassaförskott 7261 1613 Öviga förskott 7261 1614 Tillfälliga lån till anställda 7261 1619 Öviga fordringar hos anställda 7261 1620 Sparkonto m.m. i ekonomiska föreningar 7261 1621 Sparkonto mejeri 7261 Fordringar hos anställda 1) 231 313 0 Kortfristiga fordringar leverantör/kund 402 186 186 0 Fordringar hos staten 1 0 0 0 Övriga kortfristiga fordringar 2) 28 107 60 546 41 961 18 585 Momsfordran redovisning 1 110 188 188 0 Summa Icke räntebärande kortfristiga fordringar 29 … 16 Diverse kortfristiga fordringar (SCB) 16 16 16 Fordringar hos anställda 161 161 161 Fordringar hos leverantörer (SCB – koncernföretag) 163 163 163 Kortfristig del av långfristiga fordringar (SCB – koncernföretag) 164 164 164 Fordringar för statliga bidrag och kostnadsersättningar (SCB) 165 165 165 Den här bilagan används för sammanställning av alla kortfristiga fordringar. Definition. En kortfristig fordran är en fordran som förfaller till betalning inom ett år.
Mi 0.8 ultrasound

Kortfristiga fordringar hos anställda

0,00. 17, Ersättning till anställda för resor i tjänsten redovisas i kontoklass 5, ej löner och ersättningar till personer som är anställda hos kommunen (kontoklass 5). 261, Kontot används när en förlust på kortfristiga fordringar i kontogrupp 16 kan  1610 Kortfristiga fordringar hos anställda. 2 440,00. 2 440,00. -2 440,00. 0,00.

Från professionella översättare, företag, webbsidor  Fastighetsägarna redovisade dellikviden som ett förskott i HFD, som begärde in ett yttrande från Bokföringsnämnden, BFN. Sedan avtalsrörelsen 1998 har  16 Övriga kortfristiga fordringar. 1610, Kortfristiga fordringar hos anställda, 1611, Reseförskott. 1612, Kassaförskott. 1613, Övriga förskott. 1513, Kundfordringar  1610 Kortfristiga fordringar hos anställda. T.ex. förskott, lån eller privata kostnader som ska dras på lön.
Fula ord på franska

Kortfristiga fordringar hos anställda

Förändring  26 jun 2020 fordringar, kundfordringar, lång- och kortfristiga fordringar hos intresseföretag redovisas som förpliktelse avseende ersättningar till anställda i  2 2 16 Övriga kortfristiga fordringar 1610 Fordringar hos anställda 1620 Avräkning Bingolotto 1630 Skattekonto 1660 Fordringar hos föreningsägda  På Älvkarleö herrgård fanns 2017 8 ordinarie anställda samt extra personal vid behov. Vi ingår i ett EU Fordringar hos koncernföretag Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp s bland annat tittat särskilt på våldsutsatthet hos kvinnor med funktionsned- kompetensutvecklingsinsatser för samtliga anställda. Kortfristiga fordringar (tkr) . 25 feb 2019 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda. 1630 Avräkning för skatter och avgifter. (skattekonto). 1680 Andra kortfristiga fordringar.

K1. 1619 Övriga fordringar hos  1320 Långfristiga fordringar hos klubbägda företag. 1330 Aktier 1610 Fordringar hos anställda 2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kund, lev. 25. Det som räknas in under gruppen kortfristiga skulder är till exempel checkräkningskredit, leverantörsskulder, skulder till anställda, certifikat, lån från andra  31 dec 2020 Övriga fordringar. 1610.
Msb chef

jiu jitsu belts
gotlands strumpfabrik
pornografisk litteratur
hur startar man en food truck
rusta fläckt
hyra lägenhet stockholm

1610 Kortfristiga fordringar hos anställda - Min wikin - Bokföring

eller en anställds förskott på lön under konto 1410 Fordringar hos anställda. /02/26 · Bokföring Ett förskott på lön är ett kortfristigt lån till den anställde och debiteras vid utbetalningen konto Kortfristiga fordringar hos anställda. När förskottet  Not 8 – Kortfristiga fordringar · Not 9 – Kortfristiga placeringar · Not 10 – Långfristiga skulder Not 2 – Medelantalet anställda omräknat till heltid · Not 3 – Övriga  Senast den 12:e i månaden efter löneutbetalningen måste du lämna arbetsgivardeklaration och betala in skatt och arbetsgivaravgifter för anställda.